Sinh viên không được đăng chuyển vận, bình luận nội dung dung tục, bạo lực, đồi trụy

(GDVN) - Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT về quy định công tác sinh viên đối với chương trình training Đại học chính quy.

========> Link về nguồn gia sư: trung tam gia su ha noi

Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT về quy định công tác sinh viên đối với chương trình tập huấn Đại học chính quy thay thế quy định cũ được ban hành từ năm 2007.

Theo đó, giả như sinh viên cố tình nộp chậm hoặc không nộp học phí và bảo hiểm y tế theo quy chế của giảng đường mà không có lý do chính đáng, tùy theo chừng độ, sinh viên bị xử lý từ nhắc nhở, khiển trách đến buộc thôi học.

bên cạnh đó, quyết định này cũng bổ sung một hành vi sinh viên không được khiến là đăng tải, bình luận, chia sẻ bài viết và hình ảnh trên mạng internet có nội dung dung tục, bạo lực, đồi trụy; xâm phạm an ninh quốc gia, chống phá Đảng và Nhà nước; xuyên tạc, vu khống, xúc phạm có bảo đảm của công ty, danh dự và nhân phẩm tư nhân.
Nguồn: Tổng hợp trên mạng