Đăng ký bảo hộ thương hiệu
Thương hiệu, nhãn hiệu là tài sản vô hình thuộc quyền sở hữu trí tuệ của Doanh nghiệp, việc Đăng ký bảo hộ thương hiệu để bảo vệ tài sản trí tuệ là yêu cầu quan trọng và cần thiết để bảo vệ tài sản của doanh nghiệp cũng như giá trị của nó.


>>>xem thêm: dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu giá rẻ


Đăng ký bảo hộ thương hiệu là để chắc chắn rằng sự hợp pháp trong kinh doanh, có quyền khởi kiện những hành vi xâm phạm đến nhãn hiệu, thương hiệu của bạn để được xử lý theo quy định và bồi thường xứng đáng. Doanh nghiệp có thể trực tiếp làm đơn xin cấp văn bằng Đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam,


Hiển nhiên để Doanh nghiệp không mất thời gian tìm hiểu về các thủ tục pháp lý liên quan tới công việc đăng ký nhãn hiệu, và theo dõi quá trình bảo hộ kéo dài tại Cục sở hữu trí tuệ, chúng tôi cung ứng dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu nhanh chóng, tiết kiệm phung phí, nhằm bảo vệ tài sản trí tuệ cho Quý doanh nghiệp.


Vậy tại sao phải Đăng ký bảo hộ thương hiệu?
Được pháp luật bảo vệ: Đây là một trong những tác dụng cốt yếu của Việc đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu là để luôn tự tin sự hợp pháp bảo vệ của pháp luật với công việc kinh doanh, để đối phương của bạn không thể dùng hay nhái, giả nhãn hiệu, thương hiệu để tạo lên sự nhầm lẫn cũng như tạo lợi nhuận từ nhãn hiệu nhãn hiệu,

Thương hiệu của Doanh nghiệp bạn Bởi thương hiệu của bạn đã được bảo hộ nên bạn có quyền khởi kiện những hành vi xâm phạm đến nhãn hiệu thương hiệu của chính Doanh nghiệp Mình để được những bồi thường xứng đáng.Có thể quảng bá thương hiệu công khai: Một nhãn hiệu thương hiệu đã được đăng ký thì được sử dụng trong các chiến dịch tiếp thị và tiếp thị để tạo sự công nhận thương hiệu.
Tránh bản lĩnh nhầm lẫn thương hiệu: Việc bảo hộ thương hiệu là quan trọng Do các khách hàng sử dụng sản phẩm đã được bảo hộ nhãn hiệu như logo, tên doanh nghiệp và slogan để xác định một doanh nghiệp với các đối phương cạnh tranh.


Quy trình đăng ký bảo hộ thương hiệu tại Cục sở hữu Trí Tuệ:
Thẩm định vẻ ngoài đơn đăng ký thương hiệu:
Là việc bình chọn tính hợp lệ của đơn theo các yêu cầu về vẻ ngoài, về đối tượng đào thải, về quyền nộp đơn… để từ đó đưa ra kết luận đơn hợp lệ hay không hợp lệ.


Báo cáo đơn hợp lệ:
Đơn đăng ký bảo hộ thương hiệu được chấp nhận là hợp lệ được lên tiếng trên Công báo sở hữu Công Nghiệp. Nội dung lên tiếng đơn đăng ký thương hiệu là các thông tin liên quan đến đơn hợp lệ ghi trong công bố chấp nhận đơn hợp lệ, mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hóa, dịch vụ đính kèm. (Văn phòng tư vấn Luật Hà Đô)
Thẩm định nội dung:
Đơn đăng ký nhãn hiệu đã được công nhận là hợp lệ được thẩm định nội dung để đánh giá khả năng cấp Giấy chứng nhận đăng ký thương hiệu cho đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện ;

Nếu đối tượng nêu trong đơn đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ: Cục chiếm hữu trí tuệ sẽ ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ, ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp, và thông báo trên Công báo chiếm hữu trí tuệ;