Hợp đồng thiết kế kiến trúc là gì? Một hợp đồng thiết kế bao gồm những gì? Tác dụng của bản hợp đồng thiết kế là gì? Nếu không có hợp đồng thiết kế có sao không? Mọi vấn đề mà bạn thắc mắc sẽ được giải đáp ngay sau đây.

1. Hợp đồng thiết kế kiến trúc là gì?
2. Hợp đồng thiết kế kiến trúc gồm những gì?

Mỗi một bản hợp đồng thiết kế của mỗi đơn vị khác nhau sẽ có những quy định khác nhau. Tuy nhiên nội dung chính của một bản hợp đồng thiết kế gồm có:

  • Các căn cứ pháp luật

Đây là phần không thể thiếu trong một bản hợp đồng thiết kế nói riêng và một bản hợp nói chung. Hợp đồng thiết kế cần phải dựa trên những căn cứ pháp luật cụ thể. Điều này cần được ghi trong hợp đồng thiết kế.

  • Thông tin của các bên tham gia ký hợp đồng

Đây cũng là phần rất quan trọng trong một bản hợp đồng thiết kế. Bản hợp đồng của bạn cần phải ghi đầy đủ những thông tin cần thiết về các bên tham gia ký kết hợp đồng.

  • Nội dung công việc

Phần nội dung công việc này sẽ ghi những thỏa thuận của 2 bên về phần việc mà bên thiết kế sẽ phải thực hiện bao gồm những gì.  • Chất lượng và những yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật

Hợp đồng cần nêu rõ yêu cầu của bên thuê thiết kế về vấn đề kỹ thuật, mỹ thuật của bản thiết kế.

  • Thời gian thực hiện hợp đồng

Trong bản hợp đồng cần ghi rõ thời gian thực hiện hợp đồng là bao lâu. Gồm những giai đoạn nào?

  • Giá trị của hợp đồng

Giá trị của hợp đồng nêu rõ ràng chi tiết đơn giá của từng hạng mục thiết kế, tổng chi phí là bao nhiêu, đã bao gồm thuế hay chưa.

  • Phương thức thanh toán

Nêu rõ phương thức thanh toán là như thế nào, chuyển khoản hay thanh toán bằng tiền mặt. Quá trình thanh toán sẽ chia làm mấy giai đoạn.

  • Phương thức giải quyết tranh chấp

Hợp đồng cần nêu rõ khi xảy ra tranh chấp thì sẽ được giải quyết như thế nào.

  • Những nội dung khác

Phần này không phải đơn vị nào cũng giống nhau, các nội dung có thể bổ sung như: Trách nhiệm và quyền hạn của bên thuê thiết kế, trách nhiệm và quyền hạn của bên thiết kế, quy định về việc chậm tiến độ….
3. Tác dụng của hợp đồng thiết kế là gì?
4. Nếu không có hợp đồng thiết kế kiến trúc có sao không?
5. Mẫu hợp đồng thiết kế kiến trúc mới nhất 2020


=> Xem bài viết đầy đủ: [replacer_a]