xu ly chat thai cong nghiep Đây là đề án thực nghiệm xử lý rác thải thành điện năng do công sở TNHH Thủy Lực - Máy và cơ quan TNHH MTV Môi trường đô thị TP Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện.Theo Sở khoáng sản Môi trường TP Hồ Chí Minh, bãi rác Gò Cát đã đóng cửa từ năm 2007 và tổng lượng rác đang chôn lấp ở đây là 5,3 triệu tấn. Trên thể tích bãi rác cũ, xí nghiệp Điện rác Gò Cát (được Chính phủ Hà Lan cung cấp thành lập từ năm 2001) đã hòa lưới điện nước bằng cách thu khí mê tan từ bãi rác để phát điện. Và Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đầu tư hệ thống hạ tầng lưới điện để hỗ trợ người dân này hòa vào lưới điện nước. Giá bán điện của công ty này hiện đang là 7,28 cent/kw.

Phát huy kết quả đạt được, đầu năm 2017, cơ quan TNHH MTV Môi trường đô thị đô thị đã phối hợp cùng công sở TNHH Thủy Lực - Máy đề xuất với UBND TP Hồ Chí Minh thực hiện Đề án thực nghiệm “xây dựng người sử dung Điện - Rác Gò Cát”, chuyển hóa chất thải rắn công nghiệp thành năng lượng xanh (điện rác) với quy mô công nghiệp, nhằm hòa lưới điện quốc gia (trung thế) 3.500V hoặc 6.600V. Khác với dự án điện rác đang có tại bãi rác Gò Cát sử dụng kỹ thuật Hà Lan, đề án thực nghiệm dân dụng điện rác của hai công sở sử dụng hoàn toàn công nghệ của Việt Nam do Công ty TNHH Thủy Lực - Máy nghiên cứu và cung cấp.

Ông Nguyễn Gia Long, Giám đốc cơ quan TNHH Thủy Lực - Máy cho biết, tính cho đến thời điểm cuối tháng 6-2017, công ty đã xử lý 500 tấn rác thải công nghiệp, đã phát và hòa vào lưới điện nước 7MW. Ông Nguyễn Gia Long nhấn mạnh, thực chất của công nghệ điện rác là chuyển hóa các vật chất từ dạng rắn sang dạng khí bằng cách nhiệt hóa trong điều kiện thiếu oxy.

Dây chuyền vật dụng theo công nghệ điện rác gồm nhiều phần tích hợp thành một dây chuyền hoàn thiện bao gồm ba các công đoạn xử lí nước sạch: quá trình xử lý tiền chế, Rác công nghiệp (hỗn hợp rác) khi tập kết về sẽ được đưa vào sơ đồ máy cắt, cắt đồng đều kích thước và loại bỏ kim loại có lẫn trong rác. Rác sau cắt được đưa vào sơ đồ máy ép ổn định thành viên nhiên liệu RDF; các công đoạn xử lí nước sạch khí hóa là các công đoạn xử lí nước sạch chuyển hóa nhiên liệu từ dạng rắn sang dạng khí, vật phẩm của công đoạn lắp ráp này là khí tổng hợp (syngas) và than carbon (than sạch); Nguồn năng lượng xanh này được sử dụng làm nhiên liệu cho động cơ đốt trong phát điện ở công đoạn lắp ráp sau cùng của công nghệ điện rác - quá trình phát điện và hòa lưới điện quốc gia. => xu ly chat thai cong nghiep

Sau khi lắng nghe ý kiến đóng góp của các sở ngành và các kiến nghị của chủ đầu tư, lãnh đạo buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Chủ đầu tư cần mô tả rõ hơn về hiệu quả kinh tế của dự án so sánh với các phương pháp xử lý rác khác và có nhắc tốt nhất cũng như hậu quả của các cách; Chủ đầu tư cần tính bền vững kinh tế của dự án cũng cần tính đến nếu triển khai trên thực tế, quy mô lớn hơn; Chủ đầu tư bảo đảm hơn các cách phòng chống rò rỉ khí, phòng chống cháy nổ; Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành tạo điều kiện cho dự án có công nghệ của Việt Nam này tiếp cận với việc xử lý các loại rác y tế, sinh hoạt; Sở Tài nguyên Môi trường và Sở kỹ thuật và kỹ thuật hài hòa đo khí thải phát sinh tại Gò Cát vào nhiều thời điểm, các kiểu thời tiết và có đối chiếu độc lập với cách đo của đơn vị hòa bình; các sở ngành phải thành lập Hội đồng nghiệm thu để đánh giá thẩm định dự án ở cấp thành phố và trong hội đồng có mời Bộ Khoa học và kỹ thuật tham gia…
=> https://www.xulychatthaicongnghiep.n...ghiep-ran.html