Thất bại không phải là điều đáng sợ nhất trong thế giới này

Mọi người thường biết đến Jack Ma là người sáng lập ra alibaba, taobao nhưng có lẽ ít ai biết trước đó ông đã từng thi trượt đại học hai lần và trong quá trình khỏi nghiệp cũng đã từng thất bại nhiều lần. Theo Jack Ma, kinh doanh thì phải kiên trì chấp nhận mạo hiểm, khó khăn thì mới dễ dẫn tới thành công.

Tận dụng thế mạnh của đối thủ để quảng cáo cho sản phẩm của mình

Khi mới xuất hiện, alibaba, taobao đã rất khó khăn để cạnh tranh với Ebay. Jack Ma đã tận dụng Ebay để tự quảng bá cho mình. Khi Ebay truyền bá về cách đánh bại alibaba, taobao đồng nghĩa với việc đưa alibaba, taobao đến gần hơn với người tiêu dùng, từ đó họ sẽ tìm hiểu kĩ hơn và có đánh giá khách quan hơn, suy nghĩ về việc dùng thử alibaba, taobao. Tuy nhiên khi áp dụng điều này bạn cần chắc chắn rằng sản phẩm của mình có chất lượng tốt hơn với đối thủ.