Các Bộ, ngành cần tăng cường kết nối để thu hút các tập đoàn, công ty lớn đầu tư vào vào nông nghiệp.

Đây là điệp được đưa ra trong thông báo kết luận của Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải tại hội nghị về tăng cường đầu tư của doanh nghiệp vào nông nghiệp diễn ra mới đây. Theo đó, các đơn vị liên quan cần trao đổi và cùng giải quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm tăng cường kết nối doanh nghiệp, nhất là các "ông lớn" đầu tư vào nông nghiệp.

Cụ thể, Phó thủ tướng cho rằng đất đai, giải phóng mặt bằng là cản trở lớn nhất, cần được cơ quản lý rà soát, nghiên cứu đề xuất xử lý.

Lãnh đạo Chính phủ thừa nhận, do diện tích đất sản xuất nông nghiệp bình quân đầu người của Việt Nam rất thấp nên bên cạnh việc cho các doanh nghiệp thuê đất thì giải pháp ưu tiên, có tính khả thi nhất là liên kết, hợp tác với nông dân để tổ chức sản xuất hàng hóa quy mô lớn, xóa bỏ dần tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, tự phát.Phó thủ tướng giao nhóm công tác thu hút đầu tư của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn phối hợp với các bên liên quan làm việc cụ thể với từng dự án, đối thoại với doanh nghiệp để tháo gỡ vốn đầu tư, trong đó lựa chọn tập trung vào một số ngành hàng chủ lực, xây dựng các mô hình để phát triển mở rộng.

Nhấn mạnh đến vai trò doanh nghiệp trong việc định hướng liên kết giữa doanh nghiệp với nông dân, các đối tác của nông dân và liên kết giữa các doanh nghiệp với nhau, Phó thủ tướng cho biết sẽ thí điểm chuyển giao cho các hiệp hội ngành hàng tổ chức liên kết các doanh nghiệp, thay vì vẫn thuộc về cơ quan quản lý Nhà nước như trước nay.

“Đã có nhiều mô hình đầu tư thành công theo hình thức hợp tác công tư – PPP. Vì vậy, doanh nghiệp cần phát huy vai trò nòng cốt, sáng tạo, khả năng về vốn, quản trị để tham gia liên kết đầu tư. Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách để huy động nguồn lực tư nhân tham gia đầu tư theo hình thức này”, Phó thủ tướng nói. Tag: thiết bị nuôi tôm

Dù vậy, Chính phủ cũng kêu gọi các doanh nghiệp phải thay đổi tư duy, có trách nhiệm với sản phẩm, đưa ra thị trường những sản phẩm tốt, chất lượng, xóa bỏ tình trạng chỉ chú trọng bán hàng kiếm lợi nhuận, không quan tâm tới lợi ích của cộng đồng.

Thời gian qua, giới đầu tư đã và đang chứng kiến nhiều nhiều thương vụ đổ bộ của các tập đoàn đa ngành lớn nhất Việt Nam vào nông nghiệp. Đơn cửa như Vingroup đang triển khai sản xuất rau quả sạch tại Quảng Ninh hay Hoàng Anh Gia Lai với kế hoạch mở rộng đàn bò xuyên biên giới... Tag: thuốc thuỷ sản

Nguồn: kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/doanh-nghiep/chinh-phu-keu-goi-doanh-nghiep-lon-dau-tu-vao-nong-nghiep-3245142.html?utm_source=search_vne