Việc thực hiện một chương trình activation hiệu quả, thành công thành công đòi hỏi bạn nên phải chuẩn bị một proposal có tính logic, khả thi là điều nên thiết ). tại vì đó có thể là một trong các hoạt động below the line thông dụng bên cạnh đa số hoạt động khác như PR, Event...

Sau đây là một số nội dung proposal cơ bản cần để viết một chương trình activation:

1. Phần tổng quan event

- Bạn cần xác định đích đến của chương trình dựa trên những đích đến quảng cáo của thực hiện đưa ra hơn nữa phải nghiên cứu một vài thông tin và insight của khách hàng chính để biết họ nghĩ gì và muốn gì, từ đó mới đưa ra được các hình thức để tiếp cận họ. Phần này rất quan trọng, nó giúp đỡ bạn có được những bước đi chính xác và thuyết phục hơn để viết proposal.


dịch vụ tổ chức lễ khánh thành

- Xác định thời gian và địa điểm thực hiện sự kiện: Bạn cần tìm được một địa điểm thích hợp với mục đích, yêu cầu của khách hàng mong muốn. bởi do khách hàng là đối tượng mà chương trình của bạn sẽ đánh vào. cần phải phân tích được họ thích gì, quan tâm tới điều gì, thường tập trung ở đâu, thói quen đặc trưng… để chọn lựa được địa điểm tổ chức và cách tiếp cận họ một cách phù hợp nhất.

2. Phần thực thi thực hiện event

Bạn phải đưa ra một concept chung cho chương trình dựa trên consumers insight cho chính xác và phù hợp với nhãn hàng. Cái này rất chủ yếu, hầu như là xương sống của một proposal, tại vì tất cả các hoạt động ta thực hiện đều dựa trên nó. Bạn sẽ cho ra những hoạt động liên quan đến concept và xoay xung quanh concept. Sau đó đưa ra những hình thức tổ chức của chương trình một cách thức sơ lược để khi khách hàng nhìn vào đó sẽ dễ dàng hình dung được cái khung của chương trình.

công ty tổ chức tất niên

3. Xây dựng kế hoạch tổng thể cho toàn bộ event

Xây dựng kế hoạch tổng thể : Phần này bạn cần lập một kế hoạch bao gồm những thông tin chi tiết của việc tổ chức: số lượng tờ rơi, quà, địa điểm, ngày làm việc, nhân sự... Tất cả cần phải rõ ràng và thuyết phục. Lập sơ đồ nhân sự trong chương trình và cảnhiệm vụ chi tiết của từng người trong chương trình. Bạn cần làm rõ các hạng mục và thời gian thực hiện từ khi viết và gửi proposal cho đến khi làm báo cáo kết thúc chương trình. Phần này tuy nhỏ nhưng cũng không kém phần quan trọng bởi nó xác định ra thời gian chạy chương trình. Nếu bạn tính toán không kỹ thì có thể ảnh hưởng tới tiến trình tổ chức chương trình.