Một vài mâu thuẫn nhà đất không có sổ đỏ, thủ tục hợp pháp khác đều rất phức tạp vì những trắc trở trong việc chứng minh quyền sở hữu, sử dụng hợp pháp đối với nhà đất. Khi có tài sản nhà đất chết, Những mâu thuẫn về thừa kế nhà đất này phải giải quyết như thế nào? Trong phạm vi bài viết, https://luatsunhadathcm.com/ sẽ làm cho rõ về vấn đề này.

Quy định của pháp luật về vấn đề thừa kế nhà đất

Hiện tại, việc thừa kế được chia làm 02 loại: Thừa kế theo pháp luật và thừa kế theo chúc thư. Dù thừa kế theo dòng nào thì thời điểm mở thừa kế được pháp luật ghi nhận là thời điểm người có tài sản chết.


Thứ nhất, thừa kế theo pháp luật

Theo đó, Điều 649 Bộ luật Dân sự 2015 quy định rằng thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định. Căn cứ vào Khoản 1 Điều 650 Bộ luật Dân sự 2015, thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong Một vài trường hợp:

Không có di chúc;

Di chúc không hợp pháp;

Một số người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời khắc với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn còn đó vào thời điểm mở thừa kế;

Các người được chỉ định làm người thừa kế theo chúc thư mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Đối với thừa kế theo pháp luật, vấn đề hàng thừa kế được đặt ra – là căn cứ để xác định người thừa kế và phần thừa kế. Về nguyên tắc, trật tự ưu tiên được nhận thừa kế tuần tự là hàng thừa kế thứ nhất, hàng thừa kế thứ hai, sau rốt là hàng thừa kế thứ ba.

Các đứa ở hàng thừa kế sau chỉ thừa hưởng thừa kế nếu như không còn ai ở hàng thừa kế trước ấy đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc chối từ nhận di sản. Bên cạnh đó, Các người thừa kế cùng hàng thừa kế được lợi phần di sản bằng nhau.

>>> Tham khảo thêm: tranh chấp hợp đồng đặt cọc đất đai


Thứ 2, thừa kế theo di chúc

Thừa kế theo di chúc là thừa kế theo ý chí của của người để lại di sản được ghi nhận trong di chúc. Bây giờ, có 02 dòng di chúc: di chúc bằng văn bản và di chúc miệng. Về nguyên tắc, di chúc phải được trình bày bằng văn bản, thế nhưng, trong trường hợp tính mệnh một người bị cái chết nạt dọa và chẳng thể lập di chúc bằng văn bản thì có thể lập di chúc miệng.

1 di chúc hợp pháp tốt nhất phải có đủ Một số điều kiện sau đây:

Người lập di chúc sáng suốt, minh mẫn khi mà lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;

Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.

Ngoài Một vài điều kiện trên, đối với từng trường hợp sẽ có quy định yêu cầu riêng để đảm bảo hiệu lực của chúc thư như về độ tuổi, người làm chứng hay công chứng, chứng nhận di chúc.

Giải quyết tranh chấp thừa kế nhà đất không sổ, không hồ sơ

Thông thường, khi phát sinh tranh chấp về thừa kế nhà đất không sổ đỏ, không hồ sơ, các đối tác cần ưu tiên thỏa thuận để khắc phục tranh chấp. Nếu như chẳng thể tự ký hợp đồng để khắc phục tranh chấp các bên có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án khắc phục.Xác định thẩm quyền của Tòa án: Vì tranh chấp thừa kế nhà đất không sổ đỏ, hồ sơ là mâu thuẫn dân sự thuộc thẩm quyền của Tòa án theo (Khoản năm Điều 26 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015). Bên cạnh đó, Tòa án cấp huyện nơi nhà đất tọa lạc có thẩm quyền khắc phục mâu thuẫn này.

Sau khi xác định Tòa án có thẩm quyền, người khởi kiện gửi giấy má khởi kiện gồm và tài liệu, bằng cớ kèm theo tới Tòa án. Loại đơn khởi kiện phải tuân thủ Một số quy định về hình thức theo quy định của luật pháp. Xem thêm: loại đơn khởi kiện vụ án dân sự.

Tòa án có trách nhiệm cấp ngay người khởi kiện giấy công nhận đã nhận đơn. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, diễn ra từ ngày nhận được đơn khởi kiện, Chánh án Tòa án phân công 1 thẩm phán coi xét đơn khởi kiện.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, diễn ra từ ngày được phân công, quan toà phải xem xét đơn khởi kiện. Quan toà phải thông báo ngay cho người khởi kiện nộp tiền tạm ứng án phí ví như vụ án đủ điều kiện được thụ lý.

Trong thời hạn 07 ngày, từ khi ngày nhận được giấy báo của Tòa án về việc nộp tiền tạm ứng án phí, người khởi kiện phải nộp tiền tạm ứng án phí và nộp cho Tòa án biên lai thu tiền tạm ứng án phí.

Chánh án Tòa án phân công một thẩm phán khắc phục vụ án.

Sau khi thụ lý, Tòa án sẽ có khoảng thời kì là 04 tháng để chuẩn bị xét xử. Trong quá trình này, Tòa án sẽ mời các đối tác lên thực hành thủ tục hòa giải, phiên họp rà soát việc tiếp cận công khai chứng cớ, coi xét, đánh giá tại chỗ…Hết thời gian trên, quan toà có thể ra quyết định đưa vụ án ra xét xử theo quy định của pháp luật.