Do sao cần nhập cuộc khóa học huấn luyện an ninh hóa chất?
Hóa chất ngày càng được áp dụng rộng rãi trong hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Hiển nhiên, không phải ai cũng hiểu được mức độ nguy hiểm của hóa chất và còn rất chủ quan trong quá trình sử dụng, bảo quản hóa chất. Từ đó gây ra những không may nghiêm trọng, có thể dẫn đến thương vong cho bản thân, đồng nghiệp và những người xung quanh.
Trong khi theo phép tắc của Bộ luật Lao động, người lao động cần phải được đào tạo, huấn luyện về kỹ thuật an ninh hóa chất thì mới đủ điều kiện làm việc với hóa chất. Những doanh nghiệp không cho người lao động đi học để có chứng nhận vô hình chung đang làm việc bất hợp pháp.

>>> xem thêm: lớp đào tạo huấn luyện an toàn hóa chất

Bởi đó, để giảm thiểu các tai nạn nghề nghiệp, các doanh nghiệp nói chung và từng cá nhân người lao động nói riêng cần tham gia khóa học huấn luyện an toàn hóa chất để cập nhật kiến thức an ninh hóa chất cho người lao động và người quản lý trực tiếp hóa chất.(dịch vụ công online)
Đối tượng nhập cuộc và thời gian khóa học huấn luyện an ninh hóa chất
Đối tượng cần thiết phải tham gia khóa học huấn luyện an ninh hóa chất bao gồm: người lao động tiếp xúc trực tiếp với hóa chất trong quá trình làm việc, phát triển như người trực tiếp phát hành, kinh doanh, vận chuyển, cất giữ, bảo quản, sử dụng hóa chất.
Thời lượng khóa học thông thường là 3 ngày (tương đương với 24 tiếng):
Khóa học huấn luyện lần đầu tiên: Thời gian 2 ngày với cấp quản lý hóa chất tính cả thời gian học lý thuyết, thực hành và kiểm tra. Thời gian 3 ngày với người lao động mới được tuyển dụng tính cả lý thuyết, thực hành và kiểm tra.
Khóa học huấn luyện định kỳ: Theo Nghị định 44/2016/NĐ – CP, ít nhất 02 năm một lần, kể từ ngày thẻ an toàn có hiệu lực, người được huấn luyện phải tham dự khóa huấn luyện để ôn lại kiến thức đã được huấn luyện và cập nhật mới kiến thức, tài năng về an ninh, vệ sinh lao động. Thời gian huấn luyện ít nhất bằng 50% thời gian huấn luyện lần đầu.
Khóa học huấn luyện lại: Với những lao động kiểm tra sát hạch không đạt đòi hỏi, hoặc đã nghỉ làm việc từ 6 tháng trở lên, hoặc những lao động, quản lý có sự điều chuyển về vị trí làm việc, phương án điểm bán phát hành, chủng loại hóa chất thì sẽ cần nhập cuộc khóa học huấn luyện lại này. Thời gian huấn luyện lại bằng 50% thời gian huấn luyện lần đầu.
Khóa học huấn luyện an ninh hóa chất được cấu trúc khoảng 50% lý thuyết và 50% các bài tập nhóm và tài liệu tham khảo. Tùy nơi làm việc và yêu cầu cụ thể của học viên thích hợp sẽ được sử dụng. Sau khóa học, 100% các học viên sẽ nắm được các tiêu chuẩn an toàn hóa chất cũng như biện pháp xử lý, áp dụng hóa chất trong hoạt động phát hành kinh doanh. Bên cạnh đó, học an ninh hóa chất còn để nắm rõ những nguyên tắc của pháp luật trong quản lý, sử dụng và bảo quản hóa chất trong doanh nghiệp.
Tùy vào chủng loại, tính chất, mức độ nguy hiểm của hóa chất tại cơ sở hoạt động hóa chất và vị trí làm việc của từng đối tượng học viên nhập cuộc huấn luyện, sẽ có nội dung học khác nhauCác chủ đề cùng chuyên mục: