Theo quy chế của ngân hàng nhà nước tại các tài liệu quy phạm pháp luật thì tiền chuyển phát thanh toán deposit là một loại hình tiền gửi không kỳ hạn.

Gửi tiền trực tiếp là gì?gửi tiền trực tiếp là một khoản trang trải điện tử từ tài khoản bank này tới tài khoản khác. Giao dịch tự động: khi bạn nhận được tiền thông tới một khoản tiền chuyển thẳng qua , số dư tài khoản của bạn sẽ tự động tăng lên khi thanh toán các hóa đơn đi.

Bạn không cần chấp nhận thanh toán hóa đơn hoặc ship tiền vào tài khoản của chúng tôi , cái này sẽ được yêu cầu nếu bạn nhận được tiền mặt hoặc séc. .

Để bắt tay vào làm ship khoản , các bank sử dụng mạng nhà trang trải auto (ach) , điều phối các khoản thanh toán này giữa các tập đoàn tài chính. Theo lĩnh vực tài chính tiền gửi thanh toán các hóa đơn deposit là nói đi loại tiền gửi mà người gửi tiền có thể rút ra bất cứ lúc nào mà không cần thông cáo trước cho nhà băng deposit tiếng anh là gì.

Ngay cả các nhà tuyển dụng nhỏ cũng thích việc thanh toán hóa đơn thuận chèo cho không chỉ nhân viên mà cả các nhà trang bị. Trên sự thật , đôi khi bạn bắt buộc phải sử dụng tiền chuyển thẳng qua.

Ví dụ , một số chi nhánh của chính phủ , chẳng hạn như cơ quan an sinh cộng đồng , không còn in séc nữa. Thay vào đấy , họ yêu cầu bạn nhận tiền điện tử (thông qua ký chuyển phát thẳng qua hoặc qua thẻ ghi nợ có thể nạp lại ).

Giống nhau , khi bạn trang trải bằng tiền ship trực tiếp , số dư tài khoản kiểm tra của bạn sẽ auto giảm khi thanh toán rời khỏi bank của bạn. Dưới đấy là một cái nhòm tới công thức hoạt động của chúng.

Thường xuyên được sử dụng: ship tiền thẳng qua sắp trở nên ngày càng kiểu quen thuộc vì điều đấy không cần các thủ tục không cần thiết và hàng tỷ khoản trang trải ach diễn ra mỗi năm. Khi chuyển phát hoặc nhận thanh toán hóa đơn , bạn có một số tùy chọn.

May mắn thay , đó là một chọn lựa trang trải an tâm và rẻ tiền cho toàn bộ các bên có quan hệ. Bạn có thể sử dụng tiền mặt , séc hoặc trang trải điện tử và phần nhiều các tổ chức thích bạn sử dụng tiền vận chuyển trực tiếp.

Ví dụ: tiền chuyển từ tài khoản nhà băng của người chủ sang tài khoản ngân hàng của nhân viên , mặc dù có một số cách khác để sử dụng tiền chuyển thẳng qua.