Thông báo lịch khai giảng lớp nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch trên toàn quốc.
I. Đối tượng của khóa học nghiệp vu hướng dẫn viên du lịch
Khóa học nghiệp vụ hướng dẫn viên du lich có ba đối tượng dành cho ba khung chương trình đào tạo của khóa học bao gồm:
1. Khung chương trình 1
- Đối tượng: Dành cho học viên là những người có bằng tốt nghiệp đại học ngành Du lịch trở lên nhưng không phải là chuyên ngành hướng dẫn viên du lịch.

- Thời gian đào tạo: 1 tháng

2. Khung chương trình 2:
- Đối tượng: Dành cho học viên là những người có bằng tốt nghiệp Trung học, Cao đẳng ngành Du lịch không phải chuyên ngành Hướng dẫn du lịch hoặc có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc khối kinh tế, khoa học xã hội và nhân văn.

- Thời gian đào tạo: 2 tháng

3. Khung chương trình 3:
- Đối tượng: Dành cho học viên là những người có bằng tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng chuyên ngành khác hoặc có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc các khối ngành Khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật kinh tế.

- Thời gian đào tạo: 3 tháng.

II. Lịch khai giảng trên toàn quốc
Lịch khai giảng lớp nghiep vu huong dan vien du lich tại ba cơ sở của công ty CP Giáo Dục Việt Nam trên toàn quốc:
Tại Hà Nội:
Khóa 1: 07/12/2015
Khóa 2: 12/12/2015
Học phí:
Khung 1: 1.800.000
Khung 2: 2.400.000
Khung 3: 3.200.000
Tại Đà nẵng và TP. HCM
Ngày: 12/12/2015
Học phí:
Khung 1: 1.900.000
Khung 2: 2.500.000
Khung 3: 3.300.000
Liên hệ:
SĐT: 0975 24 74 33 - 0963 86 86 02